Лекции

Сдвиг перспектив в практике современного искусства и сообществах

Аннели Беккман рассказывает как искусство может стать катализатором “оживления” города, на примере работы Бутчирка Кунстхалл …>> Сдвиг перспектив в практике современного искусства и сообществах

Кураторские практики и способы социального взаимодействия

Анна Карпенко рассказывает о художественном контексте Беларуси, о кураторских практиках как форме социального активизма, и о разнице между инклюзивными проектами в современном искусстве и проектами инклюзивного искусства. …>> Кураторские практики и способы социального взаимодействия

(ua) Музей Сучасного Мистецтва у Варшаві. Радикальна музеологія

(ua) Спираючись на досвід Музею Сучасного Мистецтва у Варшаві, у своїй лекції Мачей Волосюк знайомить слухачів з історією становлення інституції, її місією і способах взаємодії з суспільством. Лекція також присвячена новаторським підходам до освіти, виставковій практиці, роботі з колекцією та архівними документами. …>> (ua) Музей Сучасного Мистецтва у Варшаві. Радикальна музеологія